foto man2.jpg

Mensen met een verstandelijke beperking

Invulling geven aan de zorg voor uw kind met een verstandelijke beperking kan veel van u vragen. Die zorg kan bijna een mensenleven duren. Er komt een keer een moment dat u de zorg over moet of wilt dragen. 

Benoem Bewind Partners als bewindvoerder

Bij de zorgen voor iemand met een verstandelijke beperking hoort ook de overdracht van de financiële zorg. U kunt dan Bewind Partners als bewindvoerder benoemen. Met Bewind Partners heeft u een betrokken bewindvoerder, die thuis is in de wereld van de (financiële) aandachtspunten voor personen met een verstandelijke beperking.

Bewind Partners heeft oog voor de persoonlijke geluksmomenten van uw kind en beheert daarvoor het geld, maar maakt het geld ook beschikbaar als zo’n moment van aandacht of plezier voor uw kind zich aandient of als bijvoorbeeld voor de inrichting van de kamer een extraatje is gewenst. In nauwe samenwerking met de zorgomgeving wordt het geld dan beschikbaar gesteld. Door het beheer bij Bewind Partners onder te brengen, is er evenwel wel genoeg afstand tot de zorginstelling geregeld.

Vragen over bewindvoering

Worden alle uitkeringen goed geregeld?

Bewind Partners is ter zake kundig en is bekend met de uitkeringen die uw kind van de overheid kan ontvangen. Bewind Partners bewaakt een juiste uitvoering van die regels.

Kan Bewind Partners ook helpen bij juridische zaken of testament?

Bewind Partners is nauw verbonden aan het notariskantoor Westport Notarissen. Bij dit notariskantoor is bovengemiddelde expertise en ervaring bij het juridisch vormgeven van de zorg over een kind met een beperking aanwezig. Indien gewenst of noodzakelijk, is deze kennis van Westport Notarissen beschikbaar om zaken te regelen. Eventueel is ook uw specifieke testament daar te maken, zodat de zorg over uw kind met een beperking ook na uw overlijden goed en fiscaal prettig is geregeld.

Kan ik Bewind Partners als opvolgende bewindvoerder aanstellen?

Als u officieel bewindvoerder bent over het geld van uw kind, dan kunt u Bewind Partners als opvolgende bewindvoerder benoemen. Als u nog nooit officieel het bewind hebt geregeld, maar praktisch wel altijd het geld hebt beheerd en u wilt dat niet meer, dan kunt u Bewind Partners als (eerste) bewindvoerder benoemen. Het spreekt voor zich dat u of uw andere kinderen op gepaste wijze op de hoogte worden gehouden van de (financiële) ontwikkelingen bij uw kind met een beperking.

Wat als ik mijn overige kinderen niet wil belasten met bewindvoering?

Indien u een bewindvoerder wenst te benoemen en uw overige kinderen daar niet mee wilt belasten, is de benoeming van Bewind Partners een goede keuze. Uw andere kinderen kunnen dan “gewoon” broer of zus blijven en hebben geen zorgen over de financiële kanten van de begeleiding van uw kind met een beperking. Uw andere kinderen worden waar gewenst en mogelijk wel door Bewind Partners betrokken bij de financiële begeleiding van uw kind met een verstandelijke beperking.