Mensen met dementie

Er kan een moment komen dat u of iemand in uw naaste omgeving door dementie de financiële zaken niet meer zelf kan regelen.

Mensen met een verstandelijke beperking

Invulling geven aan de zorg voor uw kind met een verstandelijke beperking kan veel van u vragen. 

Mensen met schulden

Schulden vormen een steeds groter probleem in onze maatschappij voor zowel diegene met de schulden als voor zijn of haar omgeving. 

Mensen met eigen regie

Zelf bepalen wie uw bezittingen mag beheren als u dat later zelf niet meer kunt of wilt.