Zorginstellingen

Het is fijn als de bewindvoerder een professionele partij is die begrijpt wat de belangen en wensen van uw cliënten zijn.

Gemeenten

Bewind Partners is een professionele partner waar u als gemeente een beroep op kunt doen. 

Organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking

Bewind Partners heeft grote affiniteit met de problematiek en uitdagingen die gelden voor mensen met een verstandelijke beperking.

Welzijnsorganisaties

Het is fijn om samen te werken met een professionele partij, die begrijpt wat de belangen en wensen van uw cliënten zijn.

Sociale werkbedrijven

Bewind Partners helpt uw medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt graag bij het wegnemen of beperken van zorgen omtrent de financiën.

Werkgevers

Door uw medewerker de ondersteuning van Bewind Partners aan te bieden, weet u dat uw medewerker door een professional met de juiste betrokkenheid wordt bijgestaan.