Over Bewind Partners

Bewind Partners B.V. is opgericht door Lenny Boers en Peter van der Wel samen met Westland Partners. Bewind Partners is een maatschappelijk betrokken bedrijf dat zich richt op kwetsbare mensen in de samenleving. Regelen van of helpen bij de financiën met aandacht voor de klant. Met onze diensten bewindvoering, inkomens- en budgetbeheer, volmacht en toezicht staan wij u of iemand uit uw naaste omgeving graag bij.

Peter van der Wel

Mijn persoonlijke missie is een bijdrage te leveren aan het welzijn van kinderen. Ik combineer ervaring in training en coaching in de sport met ervaring in de zakelijke dienstverlening en het sociaal domein. Bij alles staat het verhaal van de mens centraal.  Het zoeken, vinden en houden van balans, het benutten van zelfvertrouwen en samenwerken om een zo mogelijk positieve bijdrage aan het welzijn van mensen en daarmee aan de maatschappij te leveren drijven mij. De samenwerking met Lenny Boers en Westland Partners is een geweldige kans om mijn drijfveren een nieuwe impuls te geven.

Lenny Boers

Het scheppen van orde in de financiële zaken van mensen en hen daarmee rust en ruimte geven. Mijn kennis en ervaring op het gebied van financiën aanwenden om mensen te helpen die daar, om welke reden dan ook, moeite mee hebben. Dat zijn de belangrijkste redenen waarom ik samen met Westland Partners en Peter van der Wel de vennootschap Bewind Partners ben gestart. Voor mij is het regelen van financiën een tweede natuur, maar voor veel mensen is het woud van administratie en regelgeving niet te begrijpen. Ondersteuning en hulp bij het regelen van de financiën op zo’n manier dat mijn cliënten zich begrepen en vertrouwd voelen.

Bewind Partners en Westland Partners

Bewind Partners is een initiatief van de notarissen van Westland Partners. Westland Partners heeft een zeer grote familierechtpraktijk en vindt het belangrijk om betrokken te zijn bij haar maatschappelijke omgeving. Dit maakt dat de Sectie Familierecht van dit notariskantoor vaak contact heeft met zorg- en welzijnsinstellingen, verzorgingshuizen en betrokken is bij maatschappelijke initiatieven. De combinatie van grote deskundigheid van het familierecht en haar betrokkenheid maakt dat Westland Partners vaak als bewindvoerder, gevolmachtigde of als toezichthouder werd gevraagd. Om die verzoeken professionele en volledige aandacht te kunnen geven, heeft Westland Partners met Lenny Boers en Peter van der Wel de vennootschap Bewind Partners B.V. opgericht. Bewind Partners en Westland Partners werken dan ook graag samen om u volledig van dienst te zijn. Bewind Partners staat u op praktische wijze en met een menselijke maat bij in combinatie met de deskundigheid en professionaliteit van een notariskantoor.