hand Inkomens en budgetbeheer 1151805092

Inkomens- en budgetbeheer

Wilt u hulp bij het regelen van uw financiële zaken, wilt u uw financiën op orde krijgen of hebt u de behoefte aan begeleiding om zelf de financiën goed te kunnen organiseren, Inkomens- en budgetbeheer van Bewind Partners kan een belangrijk hulpmiddel zijn.  

Rust, stabiliteit en overzicht in uw financiële zaken

Bij Inkomens- en budgetbeheer geven cliënten Bewind Partners B.V. een machtiging om hun financiën te beheren. De afspraken die worden gemaakt vormen een dienst die u vrijwillig bij Bewind Partners onderbrengt. Dit betekent dat u het contract, rekening houdend met een maand opzegtermijn, kunt beëindigen wanneer u dat wenst. In sommige situaties is deze manier van financiële hulp voldoende om u te ondersteunen en is een wettelijke maatregel via de kantonrechter (bewind) of een notariële akte bij de notaris (volmacht) niet nodig.Stappenplan Inkomens- en budgetbeheer

 1. Kennismaking met Bewind Partners
  Bij de wens om financiële hulp te gaan regelen, komen we thuis voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
 2. Aanvraag
  Tijdens het gesprek wordt besproken wat de wensen ten aanzien van de financiële hulp zijn, is er uitleg over wat Inkomens- en budgetbeheer inhoudt en wordt het intakeformulier ingevuld.
 3. Overeenkomst Inkomens- en budgetbeheer
  Wij komen langs voor ondertekening van de overeenkomst en de bijbehorende machtiging.
 4. Inventarisatie
  Na het tekenen van de overeenkomst en de machtiging wordt een overzicht gemaakt van alle inkomsten, bezittingen, schulden, bankzaken en toebehoren.
 5. Aan de slag
  We gaan uitvoeren wat we hebben afgesproken. Aanvullende wensen? Het gaat hier om maatwerk, dus aanpassingen zijn altijd mogelijk.

De voordelen van Inkomens- en budgetbeheer bij Bewind Partners

 • Persoonlijke contact
 • Zorgt voor rust, stabiliteit en overzicht
 • Professionele hulp bij financiële vragen of problemen
 • Te regelen zoals u dat wilt

Tarieven Inkomens- en budgetbeheer

Bij Inkomens- en budgetbeheer hanteren wij – los van afwijkende opstartkosten - dezelfde tarieven als die voor bewind jaarlijks forfaitair worden vastgesteld door de minister van Rechtsbescherming.

Als iemand recht heeft op vergoeding vanuit de bijzondere bijstand, vragen wij dit voor de cliënt aan. 

Klik hier voor de tarieven van Inkomens- en budgetbeheer 2024.