shutterstock 129614753 Groot

Werkgevers

Door uw medewerker de ondersteuning van Bewind Partners aan te bieden, weet u dat uw medewerker door een professional met de juiste betrokkenheid wordt bijgestaan.

Een loonbeslag bij een medewerker is voor u een duidelijk signaal dat er financiële problemen zijn. Door dat beslag is het echter ook uw probleem. Het is uw directe probleem, omdat dit in uw administratie nadere handelingen vergt. Het is echter voor uw bedrijf ook een probleem, omdat uw medewerker door de financiële problemen wellicht minder productief is en zich misschien ook eerder en vaker ziek zal melden. 

Als werkgever bent u uiteraard zuinig op waardevolle arbeidskrachten dus wilt u helpen. Niet alleen om uw medewerker weer in het zadel te helpen maar ook om uw productieverlies of andere risico’s te beperken. Hoe doet u dat? Gepaste afstand is gewenst en hoe weet u dat er niet ook nog andere schulden zijn dan bij u bekend? Door uw medewerker de ondersteuning van Bewind Partners aan te bieden, weet u dat uw medewerker door een professional met de juiste betrokkenheid wordt bijgestaan. U geeft uw medewerker weer perspectief, zonder dat u zelf te dicht op de privésituatie van uw medewerker komt te zitten.

U kunt uw medewerker bij gebleken financiële problemen in contact brengen met Bewind Partners. In eerste aanleg zal dit voor een medewerker lastig zijn. De hulp van Bewind Partners zal echter alleen effect hebben als uw medewerker zelf de noodzaak voor hulp herkent en erkent.

Veelal zal uw medewerker op basis van een volmacht aan Bewind Partners worden ondersteund. Als coach brengt Bewind Partners de beginsituatie in beeld en maakt een plan van aanpak. Dat plan ziet niet alleen op het wegwerken van de bestaande schulden, maar ook op het leren plannen van de financiën om problemen in de toekomst weg te nemen

Indien uw medewerker zijn financiën geheel uit handen wil geven omdat bijvoorbeeld de problemen te groot zijn of hij zichzelf nog lastig kan vertrouwen, dan kan een bewind worden ingesteld. Bij dit schuldenbewind is Bewind Partners dan de bewindvoerder.

Over de ontwikkelingen bij uw medewerker zal in beginsel geen contact met u zijn. Als uw medewerker echter graag wil dat wij met u afstemmen, is dat natuurlijk mogelijk.