Bewindvoering 1526711999

Bewindvoering

Wanneer u of iemand in uw omgeving voor kortere of langere tijd niet in staat is om de eigen financiën te regelen, is bewindvoering mogelijk een geschikte maatregel.

Problemen wanneer ondersteuning ontbreekt

Wanneer financiële zaken niet goed worden geregeld, kan dit leiden tot problemen die zullen blijven toenemen wanneer ondersteuning ontbreekt. Wanneer u of iemand in uw omgeving voor kortere of langere tijd niet in staat is om de eigen financiën te regelen, is bewindvoering mogelijk een geschikte maatregel. Bij bewindvoering machtigt de kantonrechter een bewindvoerder om de financiën van de cliënt te beheren. Dit kan een familielid zijn en als er geen familielid beschikbaar is, stelt de rechter een professionele bewindvoerder aan. Bewindvoering is een maatregel die rust en orde brengt. Het is bedoeld om de cliënt te beschermen, financiën te stabiliseren en problemen te voorkomen. Wanneer er toch problemen zijn, worden deze door de bewindvoerder professioneel en deskundig aangepakt.

Hoe werkt het opzetten van bewindvoering bij Bewind Partners?

  1. Kennismaking
   Bij de wens om financiële hulp te gaan regelen, komen we thuis voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
  2. Aanvraag
   Bij de wens om bewind in te stellen, verzorgen wij de aanvraag bij de rechtbank inclusief het invullen van alle formulieren en zo nodig leggen wij contact met een deskundig arts.
  3. De zitting bij de rechtbank
   Indien de rechter een zitting verlangt, doen wij de begeleiding naar en bij de rechtbank.
  4. Inventarisatie
   Na de benoeming door de rechtbank wordt een overzicht gemaakt van alle bezittingen en bankzaken.
  5. Aan de slag
   We gaan uitvoeren wat we hebben afgesproken. Aanvullende wensen? We stellen de afspraken bij.

De voordelen van bewindvoering bij Bewind Partners

 • Wegnemen van financiële zorgen
 • Persoonlijk contact
 • Wettelijk vertegenwoordigd
 • Toezicht kantonrechter

Tarieven Bewindvoering

Bewind Partners B.V. hanteert als beschermingsbewindvoerder de tarieven die zijn vastgesteld door de minister van Rechtsbescherming middels de Regeling (indexering) beloningen curatoren, bewindvoerders en mentoren. Die tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en zijn forfaitair vastgesteld op basis van een gemiddelde van 17 uur tijdsbesteding per jaar per cliënt. Wij factureren gewoonlijk elke maand.

Als iemand recht heeft op vergoeding vanuit de bijzondere bijstand, vragen wij dit voor de cliënt aan. 

Klik hier voor de tarieven van beschermingsbewind 2024.