BewindvoeringWanneer u of iemand in uw omgeving voor kortere of langere tijd niet in staat is om de eigen financiën te regelen, is bewindvoering mogelijk een geschikte maatregel.

Inkomens- en budgetbeheer


Het regelen van uw financiële zaken, het op orde krijgen van uw financiën of de behoefte aan begeleiding om zelf de financiën goed te kunnen organiseren.

Volmacht en levenstestament


U wordt een dagje ouder, gaat lichamelijk of geestelijk achteruit of u staat voor een ingrijpende operatie. Dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt.

ToezichtRegel dat namens u de gevolmachtigde wordt gecontroleerd en/of dat de gevolmachtigde voor bepaalde zaken vooraf toestemming moet krijgen.