shutterstock 102433792

Organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking

Bewind Partners heeft grote affiniteit met de problematiek en uitdagingen die gelden voor mensen met een verstandelijke beperking.

De bezittingen en het inkomen van veel van uw cliënten zullen onder bewind staan. Het is dan fijn als de bewindvoerder een professionele partij is, die begrijpt wat de belangen en wensen van uw cliënten zijn en die oog houdt voor een prettige en efficiënte bedrijfsvoering binnen uw organisatie. Omdat Bewind Partners affiniteit heeft met de problematiek en uitdagingen die gelden voor mensen met een verstandelijke beperking, is het voor uw instelling prettig om samen te werken met Bewind Partners.

De samenwerking met Bewind Partners vindt desgewenst plaats op twee niveaus, te weten op individueel cliëntniveau en op algemeen, uitvoerend niveau. Door de praktische insteek op het niveau van de cliënt, zal het eventuele leefgeld aangepast worden aan de behoeften en het gebruik binnen uw instelling. Ook bij eenmalige uitgaven zal de juiste betrokkenheid en voortvarendheid ervaren worden. Graag spreekt Bewind Partners periodiek met bijvoorbeeld uw financiële afdeling om zo af te stemmen of betalingen en dergelijke goed verlopen en of er in de onderlinge samenwerking en werkprocessen verbeteringen gewenst zijn.

Een partner die buiten uw organisatie staat

Met Bewind Partners als bewindvoerder over het vermogen van uw cliënten heeft u een partner die buiten uw organisatie staat, maar uw organisatie wel goed kent. Deze positie van Bewind Partners geeft helderheid en transparantie richting de familie en anderen naasten van uw cliënten, maar u weet zich in de samenwerking op een efficiënte wijze gesteund door een ter zake kundige bewindvoerder.