volmacht 521792092

Volmacht en levenstestament

U wordt een dagje ouder, gaat lichamelijk of geestelijk achteruit of u staat voor een ingrijpende operatie. Dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt.

Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt

U wordt een dagje ouder, gaat lichamelijk of geestelijk achteruit of u staat voor een ingrijpende operatie. Dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

In een notariële volmacht kunt u een gevolmachtigde aanwijzen die voor u alle denkbare (rechts)handelingen kan verrichten wanneer u hiertoe zelf niet meer in staat bent. U kunt daarbij denken aan het doen van betalingen, het indienen van een belastingaangifte of de aanvraag van een vergoeding. Indien noodzakelijk, kan de volmacht ook zijn voor de verkoop van een woning of het beheren van uw effectenportefeuille.

Het levenstestament

Een levenstestament is een combinatie van een notariële volmacht met een overzicht van persoonlijke wensen. Deze gaan gelden op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om zaken te regelen. Een levenstestament bestaat vaak uit twee onderdelen. Een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. 

Een levenstestament kan naast een volmacht ook een medische verklaring bevatten. Hierin kan bijvoorbeeld vermeld staat wanneer u wel of niet behandeld wenst te worden, op welke wijze u behandeld wenst te worden en wat uw wensen zijn met betrekking tot euthanasie. Tevens kunt u laten opnemen wie inzicht mag hebben in uw medische gegevens. Op grond van de privacywetgeving mag een arts namelijk geen medische verklaringen geven aan een derde zonder een daartoe strekkende volmacht.

Door het opstellen van een volmacht of een levenstestament houdt u zelf de regie en bepaalt u zelf wie uw zaken behartigt wanneer u dit zelf niet meer kunt.

Stappenplan volmacht

 1. Kennismaking met Bewind Partners
  Bij de wens om financiële hulp te gaan regelen, komen we thuis voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek.
 2. Bespreking bij notaris
  Bij de notaris wordt besproken wat de wensen zijn. Die wensen worden door de notaris verwerkt in een conceptakte. Indien gewenst, gaat Bewind Partners mee naar de notaris.
 3. Het passeren van de akte
  Bij de notaris wordt de akte ondertekend. Door ondertekening wordt Bewind Partners als gevolmachtigde aangewezen.
 4. Inventarisatie
  Na het passeren van de akte wordt een overzicht gemaakt van alle bezittingen en bankzaken.
 5. Aan de slag
  We gaan uitvoeren wat we hebben afgesproken. Aanvullende wensen? We stellen de afspraken bij.

Voordelen

 • Houdt zelf regie
 • Hulp zoals u dat zelf wilt
 • Professioneel
 • Persoonlijk contact

Tarieven Volmacht

Indien Bewind Partners B.V. als gevolmachtigde werkzaamheden verricht gelden daarvoor geen landelijke forfaitaire tarieven zoals bij bewind.

De werkzaamheden zullen per volmachtgever verschillend zijn.

In deze situaties factureren wij – op de gratis intake na - op basis van daadwerkelijk gewerkte uren vanaf de start tot en met eventuele sluiting van een dossier. Daarnaast zullen kosten in rekening worden gebracht voor bijvoorbeeld het openen en beheren van een bankrekening.

Ons basistarief bedraagt daarbij € 85,-- (exclusief BTW) per uur en kan jaarlijks geïndexeerd worden.