shutterstock 300941321

Zorginstellingen

Het is fijn als de bewindvoerder een professionele partij is, die begrijpt wat de belangen en wensen van uw cliënten zijn en daarnaast oog houdt voor een prettige en efficiënte bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

Voor veel van uw cliënten is het lastig om de financiële zaken zelf te regelen. Het digitale tijdperk kan een obstakel zijn voor bijvoorbeeld ouderen en cliënten waarbij sprake is van niet aangeboren hersenletsel, psychiatrische aandoeningen of (licht) verstandelijke beperkingen. Het is dan fijn als de bewindvoerder een professionele partij is, die begrijpt wat de belangen en wensen van uw cliënten zijn en daarnaast oog houdt voor een prettige en efficiënte bedrijfsvoering binnen uw organisatie.

De samenwerking met Bewind Partners vindt desgewenst plaats op twee niveaus, te weten op individueel cliëntniveau en op algemeen, uitvoerend niveau. Door de praktische insteek op het niveau van de cliënt, zal het eventuele leefgeld aangepast worden aan de behoeften en het gebruik binnen uw instelling. Ook bij eenmalige uitgaven zal de juiste betrokkenheid en voortvarendheid ervaren worden. Graag spreekt Bewind Partners periodiek met bijvoorbeeld uw financiële afdeling om zo af te stemmen of betalingen en dergelijke goed verlopen en of er in de onderlinge samenwerking en werkprocessen verbeteringen gewenst zijn.

Een partner buiten uw organisatie

Met Bewind Partners als bewindvoerder voor uw cliënten heeft u een partner die buiten uw organisatie staat, maar uw organisatie wel goed kent. Deze positie van Bewind Partners geeft helderheid en transparantie richting de familie en andere naasten van uw cliënten en u weet zich in de samenwerking op een efficiënte wijze gesteund door een ter zake kundige bewindvoerder.