shutterstock 248356915

Welzijnsorganisaties

Het is fijn om samen te werken met een professionele partij, die begrijpt wat de belangen en wensen van uw cliƫnten zijn en die een aanvulling kan zijn op de diensten van uw organisatie.

Uw organisatie werkt dichtbij de mensen. Wellicht constateert u in de praktijk bij uw cliënten dat het voor hen lastig is om zelfstandig hun financiële zaken te regelen. De diensten die uw organisatie daarvoor aanbiedt zijn onmisbaar en waardevol. Het kan echter gebeuren dat er andere maatregelen nodig zijn om de problemen van uw cliënten te kunnen oplossen. Het is dan fijn om samen te werken met een professionele partij, die begrijpt wat de belangen en wensen van uw cliënten zijn en die een aanvulling kan zijn op de diensten van uw organisatie.

De samenwerking met Bewind Partners vindt desgewenst plaats op twee niveaus, te weten op individueel cliëntniveau en op algemeen, uitvoerend niveau. Graag spreekt Bewind Partners periodiek met uw organisatie over de nauwe samenwerking in het huidige aanbod van diensten, om zo af te stemmen of er in de onderlinge samenwerking en werkprocessen verbeteringen gewenst zijn.