Sociale werkbedrijven 1484374994

Sociale werkbedrijven

Bewind Partners helpt uw medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt graag bij het wegnemen of beperken van zorgen omtrent de financiƫn.

Iedereen kan zo zijn steentje bijdragen aan de samenleving en daaraan deelnemen. Sommigen hebben daar meer moeite mee vanwege fysieke, verstandelijke of mentale beperkingen. Als sociaal werkbedrijf staat u deze personen bij om te komen tot een ontwikkeling die bij ieder van hen past.

Het komt daarbij geregeld voor, dat uw medewerkers vanwege hun beperkingen niet alleen beperkingen op de werkvloer ervaren, maar ook daarbuiten een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij het beheer van hun bezittingen en inkomen en de afbouw van eventueel reeds bestaande schulden. Het is niet uw directe taak om deze financiële uitdagingen weg te nemen en u weet dat financiële problemen een beletsel kunnen zijn om elders te kunnen presteren en te functioneren.

Bewind Partners helpt uw medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt graag bij het wegnemen of beperken van zorgen omtrent de financiën. Dit kan doordat Bewind Partners als gevolmachtigde wordt aangewezen of – als dat niet kan – als bewindvoerder wordt benoemd. Om uw organisatie de zorg uit handen te nemen, maken we graag afspraken over een eenvoudige intake en over een op uw medewerker persoonlijk afgestemde en efficiënte werkwijze.

Waar mogelijk en gewenst kan dan eenduidig gecommuniceerd worden over de ontwikkeling bij de betrokken medewerkers. Wij kunnen op individueel niveau snel met uw vaste aanspreekpunt schakelen als zich een bijzonderheid bij één van uw medewerkers voordoet. Graag hebben we periodiek overleg met uw organisatie om het budgetbeheer bij uw medewerkers voor die medewerkers en voor uw organisatie professioneel en betrokken invulling te geven.