Uw kind wordt bijna 18 en ‘gaat dan zelf over zijn of haar geld’. Wat als het misgaat?

jongen met ouders

Het volgende verhaal is een mooi voorbeeld van betrokken ouders die hiervoor een oplossing vonden. Hun zoon van 17 is door een licht verstandelijke beperking nog niet in staat om zelfstandig zijn financiële administratie te verzorgen.

De ouders zullen hem steunen en helpen bij zijn ontwikkeling en hem de liefde en zorg geven welke een kind nodig heeft van zijn ouders. Maar, zij maken zich ernstig zorgen over wanneer hij straks 18 wordt en ineens zelf over zijn geld mag beslissen. Ruzies over geld zijn nu al aan de orde van de dag dus willen zij dit graag aan een vertrouwd persoon uit handen geven.

Om deze financiële hulp voor hun zoon te regelen, kozen zij ervoor een professionele bewindvoerder aan te stellen. Daarmee weten zij zeker dat het goed geregeld is en kunnen zij er samen met de bewindvoerder voor zorgen dat het straks niet misgaat. Naast het voorkomen van financiële problemen, leert de bewindvoerder hun zoon ook zelf met zijn geld om te gaan, zijn budget te beheren en te sparen als daar ruimte voor is.

De ouders hadden er ook voor kunnen kiezen om zelf de bewindvoerder van hun zoon te worden. Dan was de situatie gelijk gebleven aan die van voor de 18e verjaardag van hun zoon. De ouders zijn als bewindvoerder wettelijk vertegenwoordiger en de zoon kan en mag op financieel gebied niets afsluiten zonder toestemming van hen. De ouders hebben er bewust voor gekozen dit niet te doen, omdat zij geen ruzies en stress over geld wilden met hun zoon.

Of het nu gaat om een professioneel bewindvoerder of de ouders die het bewind gaan voeren, de aanvraag van het beschermingsbewind loopt via de rechtbank. De kantonrechter bepaalt in overleg met de bewindvoerder en de ouders of bewind de juiste maatregel is en of de bewindvoerder wordt benoemd.

Natuurlijk wilt u als ouder uw kinderen behoeden voor moeilijkheden en problemen. Toch moeten zij hun eigen weg vinden en, voor zover mogelijk, zelfstandig hun geldzaken regelen. Beschermingsbewind kan ze net dat beetje extra tijd en begeleiding geven wat nodig is om dat te bereiken.

Deel via: