Kwetsbare ouderen en hun financiële administratie. Wie helpt ze in deze tijd van corona?

Blogpost1

Bewind Partners is gestart en zoals verwacht en gehoopt, hebben we inmiddels al veel kunnen betekenen voor mensen en hun financiële administratie.

In deze door corona geregeerde tijden is een van de doelgroepen die wij te hulp komen volop in beeld. De ouderen. Zij zijn kwetsbaar, afhankelijk van hulp van buitenaf en krijgen vaak nog maar beperkt bezoek en ondersteuning. Afgelopen maanden hebben wij samen met een aantal oplettende zorgverleners oplossingen bedacht voor situaties zoals deze. Oplossingen die zorgen voor financiële rust, ook wanneer familie of andere hulp nog wel aanwezig is.

Een mooi voorbeeld: Een ongeruste zorgverlener maakte zich ernstig zorgen over de steeds maar opstapelende post bij een van haar cliënten en nam contact met ons op. Voor deze cliënt hebben wij samen met de zorginstelling de aanvraag voor beschermingsbewind bij de rechtbank ingediend. De medische verklaring en de argumenten van de zorginstelling waren voor de kantonrechter voldoende om aan te tonen dat beschermingsbewind hier nodig was, waarna de beschikking is afgegeven. Wij konden snel voor hem aan het werk en hebben voorkomen dat o.a. de betaling van Gemeentelijke belastingen en de aangifte 2019 zijn blijven liggen.  

Bent u zorgverlener, familielid of mantelzorger en maakt u zich in de eerste plaats al meer dan genoeg zorgen over de fysieke en mentale gesteldheid van de betrokken oudere? Signaleert u dat hulp welkom is bij de financiële administratie? Neem dan contact met ons op.

Wij halen, liefst samen met het netwerk om iemand heen, graag het net op voor specifiek deze kwetsbare mensen, allemaal in hun eigen omgeving en in hun eigen unieke situatie.

Deel via: